WereldBurgerschap

een gestructureerde aanpak voor scholen

Fawaka WereldBurgerschap

Voor leerlingen, voor leerkrachten, voor schoolleiders

Fawaka WereldBurgerschap cirkel

Alle basisscholen en middelbare scholen in Nederland hebben de wettelijke taak aandacht te besteden aan 'burgerschap'. Vanaf augustus 2021 (vanaf schooljaar 2021/2022) moeten alle basisscholen en middelbare scholen in Nederland aan verschillende specifieke eisen voldoen volgens nieuw ingevoerde wetgeving.

Fawaka WereldBurgerschap biedt scholen een gestructureerde aanpak. 'Burgerschap' (waarvoor aandacht in het onderwijs verplicht is) wordt hierbij ‘WereldBurgerschap’. Enkele onderdelen zijn lessen en programma's rondom duurzaamheid, trainingen rondom antidiscriminatie, een pad naar een inclusieve schoolbibliotheek, wereldgeschiedenis, mensenrechteneducatie en meer.

Wij werken o.a. met:

  • - ‘WereldBurgerschap Jaartrajecten’:
    een gestructureerde aanpak vanuit de directie om invulling te geven aan (wereld)burgerschapsonderwijs, van visie tot implementatie 
  • - Leergang ‘Inclusief Onderwijs, expliciete scholing rondom racisme en discriminatie’:
    leerkrachten leren in 7 sessies structurele uitsluiting te herkennen en daar proactief op te handelen in hun eigen onderwijspraktijk
  • - ‘WereldBurgerschap in 1 dag’:
    een compleet ontzorgde inspirerende workshop-dag voor alle leerlingen én het hele lerarenteam op een school (i.s.m. Lukida Onderwijs)

‘WereldBurgerschap Jaartrajecten’
Fawaka WereldBurgerschap begeleidt de school in het ontwikkelen van een gedegen visie en plan rondom (wereld)burgerschapseducatie én de implementatie hiervan. Het traject start met het vormen van een visie en ambitie, en loopt via de implementatieplanning van praktische programma’s naar kennisopbouw en evaluatie. We beginnen met het in kaart brengen hoe verschillende zaken die de school al doet passen bij de verschillende domeinen van o.a. de wettelijke burgerschapsopdracht en wat de school verder wil ontwikkelen. We vangen visie, doelstellingen en ambities in verschillende domeinen in een Jaardocument.

Elk Jaartraject bestaat uit een aantal vaste onderdelen, maar er wordt altijd rekening gehouden met de specifieke wensen van een school. Het jaartraject is geen blauwdruk: maatwerk is altijd het uitgangspunt! En een Jaartraject hoeft niet per se een schooljaar of een kalenderjaar te zijn.

Premium Jaartraject:
- Intake en voorbereiding, jaardocument ontwikkelen en vaststellen, team-training(en),
- Ondersteuning bij specificering & planning van de programma’s/uitvoering,
- Ondersteuning en afstemming bij de implementatie/uitvoering,
- Evaluatie

Er is ook een Standard-variant (minder ondersteuning bij de specificering van de programma’s en bij de implementatie) en een Basic-variant (exclusief begeleiding/ondersteuning bij de specificering van de programma’s en bij de implementatie).

Bekijk ook:


Meer informatie?

Meer weten over ons aanbod of benieuwd naar onze werkzaamheden? Mail ons op info@fawakawereldburgerschap.nl of info@fawakaondernemersschool.nl - of bel ons op 06-49218209!

Waarom ‘Wereldburgerschap’?

In het concept ‘Wereldburgerschap’ is expliciet aandacht verankerd voor inclusie, uitsluiting en wereldperspectieven. Belangrijk als aanvulling, want het onderwijs kent op dit moment een sterke focus op Nederlandse dan wel Europese of ‘Westerse’ perspectieven en referentiekaders.

Wat is ‘Wereldburgerschap’?

Wereldburgerschap wordt uitgewerkt in verschillende hoofdthema’s, waaronder Identiteit, Diversiteit & Inclusie, Globalisering & Verbindingen, Duurzame Ontwikkeling, Ongelijkheid & Solidariteit, Mensenrechten, Vrede & Conflict en Wereldperspectieven. Elk hoofdthema heeft subthema’s.
Wereldburgerschap uit zich in gedrag ‘dat recht doet aan de principes van wederzijdse afhankelijkheid in de wereld, de gelijkwaardigheid van mensen en de gedeelde verantwoordelijkheid voor het oplossen van mondiale vraagstukken’.
Competenties voor leerlingen rondom wereldburgerschap zijn te verdelen in de domeinen kennis, houding, vaardigheden en reflectie.

Fawaka WereldBurgerschap

Met Fawaka WereldBurgerschap bieden wij een gestructureerde manier om invulling te geven aan burgerschapsonderwijs op uw school. Wij nemen schoolleiding, leraren en leerlingen mee in het proces naar een school die trots is op haar burgerschapsonderwijs én die voldoet aan de door de overheid gestelde eisen.

Bekijk ook:


Meer informatie?

Meer weten over ons aanbod of benieuwd naar onze werkzaamheden? Mail ons op info@fawakawereldburgerschap.nl of info@fawakaondernemersschool.nl - of bel ons op 06-49218209!

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram